Сделать домашней|Добавить в избранное
 
 
на правах рекламы

Условия и правила за ползване

Общи правила за ползване на сайта:

* Използването на zverushka.net се приема като безусловно съгласие с настоящите Условия и правила за ползване.
* При пълно или частично несъгласие лицето е длъжно да прекрати използването на сайта.
* Потребителите забелязали нередност могат да сигнализират с изпращане на съобщение, като посочат страницата и установената нередност.
* zverushka.net се стреми към поддържането на актуална и пълна информация. Въпреки това потребителя се съгласява, че zverushka.net не носи отгововрност спрямо потребителите за пропуснати ползи, претърпени вреди или други последствия породени от неточност промяна, или изтриване на информация от сайта, както и относно промяна, ограничаване или прекратяване на услуги.
* zverushka.net има безусловното право да оперира с въведената информацията в системата и в това си качество разрешава добросъвестното използване на материали от сайта.
* Забранено е използването на материали от сайта за злоумишлени или недобронамерени действия.
* zverushka.net не толерира и прави всичко възможно да ограничи всякакви злоумишлени действия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на потребителя, ползващ услугите на сайта включително изпращането на нежелана поща, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, изпращане на т.нар. троянски коне или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители и въобще извършването на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
* Потребителят се съгласява, че zverushka.net не носи отговорност за претърпени вреди, пропуснати ползи или други последствия, настъпили вследствие на такива действия.
* Всички материали на този сайт принадлежат на техните автори. Ако някой счита, че са нарушени авторските му права, нека се свърже с нас чрез формата за контакт.
* zverushka.net си запазва правото да променя настоящите условия и правила за ползване.
* С настоящото декларирам че имам навършени 16 години!